Posts In Category

אפליקציות

05f8766c-6dcc-4ebd-8b7d-a89709c42804
אפליקציותכלים

בשנים האחרונות אנחנו רואים כי בהרבה מובנים העולם שלנו סובב סביב אפליקציות ונראה כי הדבר לא הולך להשתנות בקרוב אלא רק ייתעצם עם כניסה של עוד טכנולוגיות Wearable. לפי מחקר אשר פורסם לאחרונה שוק האפליקציות העולמי

Read More