Business man with the text Digital Media in a concept image
כללי

לאחר שעמלנו במשך שבועות / חודשים ארוכים על האפליקציה שיצרנו עומד מולנו אתגר חדש ולא קל – קידום האפליקציה וחשיפתה אל אותם Early Edaptors. למרות שישנם סיפורים רבים בקהילת היזמות על סטארטאפים אשר נהיו וויראליים

Read More
05f8766c-6dcc-4ebd-8b7d-a89709c42804
אפליקציותכלים

בשנים האחרונות אנחנו רואים כי בהרבה מובנים העולם שלנו סובב סביב אפליקציות ונראה כי הדבר לא הולך להשתנות בקרוב אלא רק ייתעצם עם כניסה של עוד טכנולוגיות Wearable. לפי מחקר אשר פורסם לאחרונה שוק האפליקציות העולמי

Read More