Posts Tagged

בוטים

בוטים לעסקים
כללי

בוטים לעסקים וארגונים במאמר מהפכת הצא'ט בוטים התייחסתי באריכות על מה הם בוטים (מי שלא קרא, ממליץ לקרוא לפני שקוראים את המאמר הזה), מה המקור הטכנולוגי שלהם ולמה מדובר בהזדמנות גדולה ברמה העסקית. התגובות וההודעות שקיבלתי

Read More