Posts Tagged

יזמות

Small business concept.
כללימאמר אישי

עסקים קטנים, עסקים גדולים בשנים האחרונות הייתה לי ההזדמנות להפגש, לעבוד ולייעץ ללא מעט עסקים ובעלי עסקים קטנים כחלק מתהליך ייעוץ עסקי הן במסגרת פרטית והן במסגרת פרויקט התנדבותי ששמו "עסקים במרכז" (כמשתתף וכמנהל הפרויקט) . לאחר עוד

Read More