Posts Tagged

מנהל מוצר

מנהל מוצר וניהול מוצרים
ניהול מוצר

סטיב ג'ובס. מנהל מוצר סטיב ג'ובס היה מנהל מוצר וגם כנראה אחד ממנהלי המוצר הטובים ביותר בהיסטוריה. הוא מעולם לא החזיק בטייטל הרשמי של "מנהל מוצר" אך היה שותף מלא לכל ההחלטות המוצריות של החברות

Read More
ניהול צוות ומוצר באמצעות Scrum
ניהול וצוותניהול מוצר

ניהול מוצר הוא תחום מרתק ומאתגר אשר מצריך גמישות רבה וזריזות תגובה בתחום הסטארטאפים. היכולת של צוות לקחת קונספט ולהפוך אותו למוצר חי ונושם הוא תהליך דינמי ומאתגר אשר מביא לידי ביטוי את היכולת של

Read More