Posts Tagged

Bots

בוטים לעסקים
כללי

בוטים לעסקים וארגונים במאמר מהפכת הצא'ט בוטים התייחסתי באריכות על מה הם בוטים (מי שלא קרא, ממליץ לקרוא לפני שקוראים את המאמר הזה), מה המקור הטכנולוגי שלהם ולמה מדובר בהזדמנות גדולה ברמה העסקית. התגובות וההודעות שקיבלתי

Read More
צא'ט בוטים - מאמרים ליזמים UStart
כללי

מהפכת הצ'אט בוטים? צ'אט בוטים הן תוכנות שאמורות לדמות שיחה (טבעית ככול הניתן) עם משתמשים בני אנוש (ואולי בעתיד בוטים אחרים) למטרות שונות שאמורות להקל את החיים של כולנו. רובנו או כולנו שמענו בזמן האחרון כמעט

Read More