Posts Tagged

Intercom.io

כלים למנהלי מוצר ויזמים
ניהול מוצר

כלים לכל מנהל מוצר או יזם עבודתם של יזמים ושל מנהלי מוצר קשה וארוכה היא, במיוחד כאשר הרבה פעמים הם אחד. אז למה לא להקל על עצמנו ולהשתמש בכלים אשר ייאפשרו לנו להיות טובים יותר, חדים יותר

Read More