Posts Tagged

Mindmap

כלים למנהלי מוצר ויזמים
ניהול מוצר

כלים לכל מנהל מוצר או יזם עבודתם של יזמים ושל מנהלי מוצר קשה וארוכה היא, במיוחד כאשר הרבה פעמים הם אחד. אז למה לא להקל על עצמנו ולהשתמש בכלים אשר ייאפשרו לנו להיות טובים יותר, חדים יותר

Read More