Posts Tagged

PM

מנהל מוצר וניהול מוצרים
ניהול מוצר

סטיב ג'ובס. מנהל מוצר סטיב ג'ובס היה מנהל מוצר וגם כנראה אחד ממנהלי המוצר הטובים ביותר בהיסטוריה. הוא מעולם לא החזיק בטייטל הרשמי של "מנהל מוצר" אך היה שותף מלא לכל ההחלטות המוצריות של החברות

Read More