Posts Tagged

Product

מנהל מוצר וניהול מוצרים
ניהול מוצר

סטיב ג'ובס. מנהל מוצר סטיב ג'ובס היה מנהל מוצר וגם כנראה אחד ממנהלי המוצר הטובים ביותר בהיסטוריה. הוא מעולם לא החזיק בטייטל הרשמי של "מנהל מוצר" אך היה שותף מלא לכל ההחלטות המוצריות של החברות

Read More
כלים למנהלי מוצר ויזמים
ניהול מוצר

כלים לכל מנהל מוצר או יזם עבודתם של יזמים ושל מנהלי מוצר קשה וארוכה היא, במיוחד כאשר הרבה פעמים הם אחד. אז למה לא להקל על עצמנו ולהשתמש בכלים אשר ייאפשרו לנו להיות טובים יותר, חדים יותר

Read More